NVO „Gyvi gali“ institucinis stiprinimas 2023

2023-12-10

VšĮ „Gyvi gali“, laimėjusi skelbiamą konkursą, įgyvendino projektą „NVO „Gyvi gali“ institucinis stiprinimas“. Šiame tekste pateikiama su projektu susijusi informacija.

Konkurso pavadinimas: Nevyriausybinių organizacijų 2023 metų nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo projektų atrankos konkursas

Konkursą organizuojanti ir lėšas skirianti įstaiga: Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Konkursas skelbtas: nuo 2023-03-10 iki 2023-04-06

Projekto tikslas: Stiprinti VšĮ „Gyvi gali“ institucinius gebėjimus, keliant darbuotojų bei savanorių kompetencijas, vykdant savanoriškos veiklos plėtrą, kuriant tarpinstitucinius bei tarptautinius ryšius.

Skirta suma: 19902 EUR

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2023-06-01 iki 2023-12-31

 

Įgyvendintos veiklos

Įgūdžių auginimas ir kompetencijų kėlimas

Nuostatuose apibrėžtas veiklos pobūdis: NVO darbuotojų ir (ar) savanorių ir (ar) narių kompetencijų ir (ar) įgūdžių tobulinimas.

Šios veiklos padėjo komandos nariams įgyti arba sustiprinti svarbius jų kasdieniame darbe reikalingus įgūdžius.

Įgyvendinti mokymai:

 • 2023 m. spalio mėn. vyko laiko planavimo mokymai, kuriuos organizacijai vedė įmonė „Planas gyvenimas“. Mokymuose dalyvavo 7 žmonės.
  Nevyriausybinio sektoriaus darbuotojams dažnai tenka didelis darbo krūvis, yra padidėjusi rizika perdegimui. Taigi, svarbu išsiugdyti įpročius prioretizuoti svarbiausius darbus ir planuoti laiką taip, kad darbus būtų spėjama padaryti darbo metu.
 • 2023 m. spalio mėn. vyko skaitmeninės rinkodaros mokymai, kuriuos organizacijai vedė įmonė „Digital freedom“. Mokymuose dalyvavo 4 žmonės.
  Mokymuose buvo aptariama skaitmeninės rinkodaros, marketingo strategijos kūrimas, skirtingų komunikacijos kanalų išnaudojimo galimybės, individualūs dalyvių klausimai.
 • 2023 m. gruodžio mėn. vyko konsultacijos apie projektų valdymo sistemos diegimą organizacijoje, kurias vedė įmonė „Planas gyvenimas“. Konsultacijose dalyvavo 1 žmogus (organizacijos vadovė).
  Organizacijoje dirbame prie daug skirtingų projektų, vykdomos susijusios veiklos, tačiau turinčios daug skirtingų uždavinių. Organizacijos darbuotojams reikalingi projektų planavimo ir valdymo įgūdžiai, jog darbas sektųsi sklandžiai, komandos nariai galėtų tarpusavyje aiškiai komunikuoti.

Savanoriškos veiklos plėtra

Nuostatuose apibrėžtas veiklos pobūdis:

 • NVO veiklos organizavimo strategijų ir (ar) sistemų kūrimas ir (ar) tobulinimas;
 • NVO veiklos viešinimo veiklos;
 • Savanoriškos veiklos organizavimas ir (ar) plėtra.

Šios veiklos padėjo organizacijai pritraukti naujų ir sustiprinti ryšį su jau esamais savanoriais. Buvo sukurti įrankiai, padedantys pritraukti didesnę savanorių komandą, kurie puikiai pasiteisino. Paviešinus ieškomų savanorių skelbimus, sulaukėme gausaus savanorių pastiprinimo. Taip pat organizavome nuotolinius susitikimus su savanoriais.

Įgyvendintos veiklos:

1. Sukurta savanorių integravimo sistema ir jai reikalingi skaitmenizuoti įrankiai:

 • savanorio atmintinė, kurioje yra visa savanoriams reikalinga informacija;
 • 2 video skambučių įrašai, kurie padės pasveikinti ir perteikti informaciją naujai prisijungusiems savanoriams;
 • rekomenduojamų resursų sąrašas, kuris padės savanoriams pagilinti žinias organizacijos veiklos srityse.

2. Viešojoje komunikacijoje skelbėme kvietimus prisijungti prie mūsų savanorių komandos:

 • savaplatforma.lt portale atnaujinome, papildėme informaciją apie savanorystės galimybes mūsų organizacijoje;
 • savo internetinėje svetainėje www.gyvigali.lt sukrėme polapį, kuriame nuo šiol turime galimybę patogiai skelbti apie galimybes savanoriauti konkrečiose organizacijos srityse;
 • socialiniuose tinkluose (Facebook, Instagram) paskelbėme 12 įrašų apie galimybę prisijungti prie mūsų savanorių komandos.

3. Įgyvendinome 3 savanorių komandų (komunikacijos, Facebook grupės moderatorių ir prekybos tinklų-tikrintojų) atrankas vykdydami viešinimo veiklas ir padėjome savanoriams integruotis, naudodamiesi sukurta integravimosi sistema. Savanorių komanda pasipildė 15 naujų savanorių.

4. Surengėme nuotolinį savanorių susitikimą, kurio metu pristatėme įgyvendintus pokyčius savanorystės sistemoje, šių metų organizacijos pasiekimus, artimiausias veiklas ir savanorių reikalingą įsitraukimą.

Tarptautinių ryšių užmezgimas

Nuostatuose apibrėžtas veiklos pobūdis: NVO tarptautinio bendradarbiavimo, tarptautinių ryšių skatinimas ir tarptautinės veiklos organizavimas

Ši veikla padėjo išplėsti organizacijos socalinio verslo veiklą į visas tris Baltijos šalis bei pastiprinti ryšį su tarptautine skėtine organizacija European Vegetarian Union. Tai prisidėjo prie organizacijos ryšių stiprinimo bei galimybės mokytis iš partnerių, atlikti darbą sklandžiau ir profesionaliau, didinti organizacijos finansinį tvarumą.

Įgyvendintos veiklos:

 • 2023 m. rugpjūčio mėn. į Varšuvoje vykusią didžiausią gyvūnų teisių konferenciją Europoje vyko keturi organizacijos darbuotojai. Konferencija truko 4 dienas, iš kurių viena buvo skirta ryšių mezgimui. Ši konferencija buvo puiki galimybė pagilinti žinias mūsų veiklos srityse ir užmegzti bei pastiprinti ryšius su kitų šalių nevyriausybinėmis organizacijomis. Šios konferencijos metu susitikome su tarptautinės prekių ženklinimo sistemos „V-Label“ atstovais ir sutarėme, kad galime tapti vieninteliais šios oragnizacijos oficialiais partneriais visose trijose Baltijos šalyse. Taip pat aptarėme galimybę dalyvauti rugsėjo mėnesį vyksiančiame skėtinės organizacijos European Vegetarian Union suvažiavime.
 • 2023 m. rugsėjo mėnesį 1 darbuotojas vyko į Berlyne vykusį skėtinės organizacijos European Vegetarian Union suvažiavimą, kurio metu buvo aptarti 2024 m. vyksiantys Europos Parlamento rinkimai ir organizacijų-narių reikalingas įsitraukimas.
 • Užmegztų ryšių palaikymui 2023 m. gruodžio mėn. dalyvavome nuotoliniame susitikime su kitomis European Vegetarian Union šalimis-narėmis, kur buvo pakartotinai aptariami artimiausi planai ir partnerių galimas įsitraukimas.

Bendradarbiavimas su valstybės institucijomis

Nuostatuose apibrėžtas veiklos pobūdis: NVO ir valstybės (ar savivaldybių) institucijų bendradarbiavimo mechanizmų kūrimas ir (ar) siūlymų dėl viešosios politikos sprendimų teikimas kompetentingai (-oms) valstybės (ar savivaldybės) institucijai (-oms) ir (arba) įstaigai (-oms)

Šia veikla pradėjome savo organizacijos institucinių pokyčių veiklą, kuri yra viena iš pagrindinių organizacijos veiklos krypčių, apibrėžtų organizacijos Strateginiame plane.

Įgyvendintos veiklos:

 • Parengėme planą, kokių veiksmų ketiname imtis kitais metais institucinių pokyčių veikloje, įtraukiant planą, ko ketiname siekti su Vilniaus m. sav. Planą paviešinome savo internetiniame puslapyje.
 • Pradėjome megzti ryšius su Aplinkos ir Švietimo ministerija. Abiems joms išsiuntėme raštus su prašymu išsakyti savo poziciją augalinių gėrimų įtraukimo „Pienas vaikams“ programoje klausimu.

Finansinis tvarumas

Nuostatuose apibrėžtas veiklos pobūdis: Iniciatyvų NVO finansiniam skaidrumui ir (ar) tvarumui didinimas

Šios veiklos pagalba siekėme užtikrinti finansinį organizacijos tvarumą.

Įgyvendinta veikla:

 • 2023 m. spalio mėn. organizacijoje buvo atliktas finansinis auditas. Jis viešai paskelbtas orgganizacijos internetiniame puslapyje, o informacija apie atliktą auditą buvo viešai skelbiama organizacijos socialiniuose tinkluose.
Success message!
Warning message!
Error message!