NVO „Gyvi gali“ institucinis stiprinimas 2024 m.

2024-03-01

VšĮ „Gyvi gali“, laimėjusi skelbiamą konkursą, įgyvendina projektą „NVO „Gyvi gali“ institucinis stiprinimas 2024 m.“. Šiame tekste pateikiama su projektu susijusi informacija.

Konkurso pavadinimas: Nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo didelės apimties projektų atrankos 2024 metais konkursas

Konkursą organizuojanti ir lėšas skirianti įstaiga: Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Konkursas skelbtas: nuo 2023-11-10 iki 2023-12-05

Projekto tikslas: Stiprinti VšĮ „Gyvi gali“ institucinius gebėjimus, užtikrinant organizacijos finansinį savarankiškumą, skaidrumą ir tvarumą, kuriant ir palaikant tarpinstitucinius bei tarptautinius ryšius.

Skirta suma: 29 996 EUR

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2024-01-01 iki 2024-12-31

 

Planuojamos įgyvendinti veiklos

1. Lėšų pritraukimo strategijos kūrimas, įvairių šaltinių išbandymas

Nuostatuose apibrėžtas veiklos pobūdis: NVO veiklos organizavimo strategijų ir (ar) sistemų kūrimas ir (ar) tobulinimas.

Konsultuosimės su šios srities ekspertais ir sukursime lėšų pritraukimo strategiją. Didesnį dėmėsį skirsime paramos iš fizinių asmenų pritraukimui ir jos reguliarumo didinimui.

2. „Gyvi Gali“ prekinio ženklo atpažinimo strategijos kūrimas

Nuostatuose apibrėžtas veiklos pobūdis: NVO veiklos organizavimo strategijų ir (ar) sistemų kūrimas ir (ar) tobulinimas.

Konsultuosimės su ekspertais ir sukursime organizacijos prekinio ženklo atpažinimo strategiją. Galimai pakeisime organizacijos ir kampanijų pavadinimus.

3. NVO veiklos, socialinio verslo plėtros, viešinimas

Nuostatuose apibrėžtas veiklos pobūdis: NVO veiklos viešinimas.

Skelbsime informaciją socialiniuose tinkluose (Facebook, Instagram) plačiajai visuomenei, skatinančią pasitikėjimą „V-Label“ ženklinimu.

4. NVO veiklos, NORI GALI 22-jų dienų augalinių atradimų programos, viešinimas

Nuostatuose apibrėžtas veiklos pobūdis: NVO veiklos viešinimas.

Viešojoje komunikacijoje skelbsime kvietimus prisijungti prie NORI GALI 22-jų dienų augalinių atradimų programos. Socialiniuose tinkluose (Facebook, Instagram) paskelbsime mažiausiai 5 įrašus apie galimybę prisijungti prie programos.

5. Dalyvavimas tarptautinėse konferencijose

Nuostatuose apibrėžtas veiklos pobūdis: NVO tarptautinio bendradarbiavimo, tarptautinių ryšių skatinimas ir tarptautinės veiklos organizavimas (įskaitant NVO narių, visuomenės grupių interesų atstovavimą tarptautiniu mastu.

Penki organizacijos darbuotojai vyks į komandiruotę – Varšuvoje vyksiančią didžiausią gyvūnų teisių konferenciją Europoje – CARE (https://www.careconf.eu/2024). Konferencija truks 4 dienas, iš kurių viena bus skirta ryšių mezgimui (networking). Konferencijos metu užmegztų ryšių palaikymui organizuosime nuotolinius susitikimus su kitų šalių NVO. Organizacijos vadovė sudalyvaus JAV vyksiančioje gyvūnų teisių konferencijoje AVA Summit, kurios metu sudalyvaus bent dviejuose gyvuose susitikimuose.

6. 2023 m. išorinis auditas

Nuostatuose apibrėžtas veiklos pobūdis: iniciatyvų, skirtų NVO finansiniam skaidrumui ir (ar) tvarumui užtikrinti, įgyvendinimas.

Norėdami užtikrinti organizacijos finansinį tvarumą ir skaidrumą, norime atlikti 2023 m. finansinį auditą.

7. Bendradarbiavimo su valstybės institucijomis plėtra

Nuostatuose apibrėžtas veiklos pobūdis: NVO ir valstybės (ar savivaldybių) institucijų ir (ar) įstaigų bendradarbiavimo mechanizmų kūrimas ir (ar) pasiūlymų dėl viešosios politikos teikimas kompetentingai (-oms) valstybės (ar savivaldybės) institucijai (-oms) ir (ar) įstaigai (-oms).

Viena iš pagrindinių mūsų organizacijos veiklos krypčių yra institucinių pokyčių siekis. Pasitelkdami eksperto pagalbą, ketiname susitikti su valdžios atstovais, pateikti siūlymus viešosios politikos iniciatyvoms, informuoti visuomenę apie iniciatyvas.

Success message!
Warning message!
Error message!